top of page

Ze začátku se Vás budou ptát proč to děláte. Později jak jste to udělali?

E-Commerce

Revenue Management

 

Jsme schopni podstatným způsobem navýšit počet rezervací. Důkladný průzkum cen a kvality služeb konkurence s přesným vymezením se k ní zajistí správnou pozici na trhu a zachycení “našeho klienta”.

 

Provádíme kvalitní a přesnou analýzu obsazenosti, sezónnosti a od toho se odvíjí další nastavení cen pro internet.

 

Je to cyklus neustálého zpřesňování a upravování cen na úrovni jednotlivých dnů, což vede k maximalizaci revenue.

 

Úpravy cen na internetu i několikrát denně nejsou v dnešní době ničím zvláštním.

Mystery Shopping, Kontrola Kvality

 

Chcete zjistit, jaká je skutečná úroveň služeb poskytovaných Vaším hotelem? Chcete vědět, jak se Vaši zaměstnanci chovají k hostům ve chvíli, kdy je nemáte na očích? Poskytneme Vám nezávislý pohled na Vámi poskytované služby.

 

Přeměna občasného zákazníka ve stálého souvisí hlavně s kvalitou nabízených produktů a s úrovní poskytovaných služeb, samotná cena produktu v tomto případě nehraje až tak velkou roli.

 

 

Komplexní Audit Hotelu

 

Interní audit není pouze hodnotící činnost, ale výsledky auditu můžete ihned použít jako nástroj zkvalitňování řízení hotelu. 

 

Mezi hlavní přínosy interního auditu patří detailní informace o celkovém stavu společnosti a možnosti expanze a rozvoje. 

 

Klasický audit je vnímán jako finanční analýza, náš individuální audit je zaměřen na tři oblasti:

  • Internetový Prodej, Sociální média

  • Sales a Marketing, SWOT analýza

  • Provoz

 

Audit pomáhá hotelu v inovaci systému řízení a veškerých procesů.

 

Hlavním úkolem je předložit návrhy, které povedou ke snížení nákladů, zvýšení výnosů a zjednodušení a zefektivnění činností. Vlastní řešení je v rukou managementu.

 

Sociální Média

 

• Konsolidace firemního profilu na Facebooku

• Nastavení dalších důležitých sociálních medií (Twitter, Google+, Pinterest, YouTube atd.)

• Grafická úprava profilu

• Přidávání pravidelných aktualit

• Integrace rezervačních systémů hotelových portálů 

 

 

V současné době máš tým pracuje na deseti projektech v Praze a regionech.

Analýza pro investory 

• Evaluace podnikatelského záměru, vyhodnocení alternativ provozování

• Definice provozních dispozic a konceptu, supervize projektu

• Optimalizace stavebních a architektonických řešení z pohledu provozu

• Optimalizace provozu, aby společnost generovala maximální zisk

• Komplexní podpora a rozvoj obchodních činností na určité období

• Průzkumy a analýzy podle zadání klienta

 

 

GDPR 

Pro naše klienty nabízíme zastupování podle GDPR. 

Od 25. 5. 2018 musí všechny firmy bezpodmínečně postupovat při nakládání s osobními údaji podle GDPR. Resp. povinnosti nominovat pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. Data Protection Officer – DPO). DPO může Váš hotel ochránit před likvidačními pokutami, které přináší nové nařízení GDPR. Mezi hlavní úkoly DPO patří kontrolovat, zda jsou interní procesy v organizaci nastaveny v souladu s GDPR. Měl by také informovat, radit, analyzovat a vydávat doporučení, jak v praxi postupovat. 

 

 

bottom of page