top of page

Sales Call v Lyonu

Podle Agentury Czech Tourism v roce 2014 výrazně vzrost podíl Francouzských turistů navštěvujících Českou Republiku. Také z tohoto důvodu navšítivl náš kolega Eric tento měsíc akci zvanou Sales Call, organizovanou známou francouzskou CK Bleu Voyages, která se primárně zaměřuje na incoming do České Republiky. Eric na této konferenci prezentoval námi zastupované hotely, které následně získaly všechny kontakty, které Eric v Lyonu navázal. Tyto kontakty jsou pro naše klienty zdarma v rámci naší spolupráce.

bottom of page