top of page

Novinky týkající se parity cen

Rozhodnutí francouzského soudu nyní umožňuje hotelům ve Francii nabízet nižší ceny jak na online, tak i offline distribučních kanálech, včetně vlastních webových stránek, v porovnání s cenami dostupnými prostřednictvím zprostředkovatelů, čímž zastavuje nekonečné sledování parity, se kterým se hotely setkávaly dennodenně. Na základě tohoto rozhodnutí získají hoteliéři ve Francii svobodu ve stanovení cen a budou tak moci svým zákazníkům nabídnout jakoukoliv výhodu, jakou považují za vhodnou. Francie je tedy druhou zemí hned po Německu, kde se rozhodl soud zakázat doložky týkající se cenové parity.

Nezbývá než doufat, že se toto rozhodnutí nezastaví pouze u německých a francouzských hranic.

bottom of page