top of page

Workshop: Byznys podle Jana Krause


Účastnili jsme se zábavného workshopu Byznys podle Jana Krause, pěkné shrnutí od Forbesu na webu viz link nize. Mohu jen doporučit.

http://www.forbes.cz/podnikatele-jsem-hral-jako-roli-rika-jan-kraus-vydelal-na-veletrzich-a-keramice/

Jak dobře komunikovat, argumentovat, klást správné otázky? Do jaké míry se lze v byznysu inspirovat herectvím?

Komunikace – alfa a omega všeho – i byznysu:

 • Jaká jsou nepsaná pravidla komunikace se zákazníky / klienty?

 • Jak docílit toho, aby ostatní rozuměli tomu, co říkáte a co tím myslíte?

 • Jak si získat pozornost a jak zaujmout?

 • Jak vhodně reagovat a naslouchat druhému během rozhovoru?

 • Jak klást správné otázky a jak vhodně argumentovat?

 • Umění prodávat a důležitost sebeprezentace:

 • Prodej jako herecká disciplína.

 • Styl rozhovoru podle zákazníka.

 • Jak přemýšlet o prodeji a marketingu?

 • Jak rozpoznat hranice mezi ambicí a pokorou?

 • Sebevědomí nebo arogance?

 • Celý svět je jeviště aneb jak se inspirovat herectvím:

 • Průniky mezi divadlem a byznysem.

 • Volba scénáře, ve kterém chci hrát.

 • Podnikání jako příběh.

 • Příprava na důležitá vystoupení aneb jak pracovat s nervozitou?

 • Lze okouzlit klienty jako diváky?

Jan Kraus dlouhá léta patří v různých sférách k výrazným osobnostem českého kulturního dění. Po roce 1989 opustil svět filmu i divadla a věnoval se podnikání, pět let vedl vlastní firmu Ateliér Kraus, kterou založil se svou ženou a v oblasti umění působí dodnes. Pořádal výstavy a veletrhy v Itálii a ve Španělsku. V posledních letech se proslavil především jako moderátor publicistických pořadů a vlastní talk show Show Jana Krause (dříve Uvolněte se prosím), zároveň se aktivně podílí na rozvoji české společnosti – je kupříkladu jedním ze spoluzakladatelů Nadačního fondu proti korupci.

bottom of page