top of page

Workshop: Byznys podle Jana Krause


Účastnili jsme se zábavného workshopu Byznys podle Jana Krause, pěkné shrnutí od Forbesu na webu viz link nize. Mohu jen doporučit.

Jak dobře komunikovat, argumentovat, klást správné otázky? Do jaké míry se lze v byznysu inspirovat herectvím?

Komunikace – alfa a omega všeho – i byznysu:

 • Jaká jsou nepsaná pravidla komunikace se zákazníky / klienty?

 • Jak docílit toho, aby ostatní rozuměli tomu, co říkáte a co tím myslíte?

 • Jak si získat pozornost a jak zaujmout?

 • Jak vhodně reagovat a naslouchat druhému během rozhovoru?

 • Jak klást správné otázky a jak vhodně argumentovat?

 • Umění prodávat a důležitost sebeprezentace:

 • Prodej jako herecká disciplína.

 • Styl rozhovoru podle zákazníka.

 • Jak přemýšlet o prodeji a marketingu?

 • Jak rozpoznat hranice mezi ambicí a pokorou?

 • Sebevědomí nebo arogance?

 • Celý svět je jeviště aneb jak se inspirovat herectvím:

 • Průniky mezi divadlem a byznysem.

 • Volba scénáře, ve kterém chci hrát.

 • Podnikání jako příběh.

 • Příprava na důležitá vystoupení aneb jak pracovat s nervozitou?

 • Lze okouzlit klienty jako diváky?

Jan Kraus dlouhá léta patří v různých sférách k výrazným osobnostem českého kulturního dění. Po roce 1989 opustil svět filmu i divadla a věnoval se podnikání, pět let vedl vlastní firmu Ateliér Kraus, kterou založil se svou ženou a v oblasti umění působí dodnes. Pořádal výstavy a veletrhy v Itálii a ve Španělsku. V posledních letech se proslavil především jako moderátor publicistických pořadů a vlastní talk show Show Jana Krause (dříve Uvolněte se prosím), zároveň se aktivně podílí na rozvoji české společnosti – je kupříkladu jedním ze spoluzakladatelů Nadačního fondu proti korupci.

bottom of page